logo  Kopia

Fundacja dedykowana jamniczce Agatce

Jesteśmy pierwszą w Polsce fundacją zajmująca się działaniami pomocowymi na rzecz jamników ale nie tylko.Trafialy do nas równiez inne zwierzęta : koty, ptaki, jeże. Na sercu lezy nam dobro wszystkich żywych istot. Inspiracją do powstania naszej organizacji była historia jamniczki Agaty, poszkodowanej bardzo przez człowieka. Agatki nie udało się uratować choć walczyliśmy o nią do końca... Wierzymy, że jej cierpienie nie pójdzie na marne. Wierzymy, że Agata patronuje naszym działaniom ale możemy zapewnić Państwa, że jest to jedyny irracjonalny element naszej działalności. Przeczytaj o Agatce - kliknij. 

058 3

 


 

O nas i naszych celach

Praca Fundacji opiera się na działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, którzy niosą pomoc jamnikom - porzuconym, zaniedbanym, chorym, pokrzywdzonym przez los i człowieka. Skala bezdomności dotykająca jamniki jest ogromna, spotykamy się z nią każdego dnia, a tym samym motywuje nas ona do działania i w miarą naszych możliwości, zapobiegania kolejnym nieszczęściom.

Fundacja opiera swe działania na zasadzie, że każde życie jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek, dlatego chcemy prowadzić  akcje na różnych płaszczyznach, m.in. edukacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy – chcąc otoczyć opieką jak największą liczbą jamników, jak i przyczynić się do wzrostu świadomości z zakresu potrzeby sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.

Działania nasze są racjonalne i zdecydowane. Nie chcemy tworzyć fikcji a tym bardziej demagogii dotyczącej działań pomocowych. Chcemy by psy trafiały do dobrych domów, chcemy by osoby adoptujące były ze swej decyzji zadowolone. Dobro zwierzęcia jest dla nas najważniejsze.

Prace Fundacji skupiają się na:

 • lokalizacji bezdomnych i potrzebujących jamników - dzięki wolontariuszom i miłośnikom jamników zbieramy informacje o tych potrzebujących pomocy, ich wieku, kondycji, stanie zdrowia, warunkach w jakich przebywają

 • odbieraniu jamników ze schronisk lub interwencji, w miarą możliwości finansowych, infratsrukturalnych oraz logistycznych, umieszczaniu ich w klinikach, domach tymczasowych lub hotelach dla zwierząt 

 • leczeniu. Jamniki trafiające do schronisk bardzo szybko podupadają na zdrowiu, stają się apatyczne, zaniedbane, nie chcą jeść, chorują. Ich wrażliwa psycho- fizyka sprawia, że często po opuszczeniu schroniska potrzebują leczenia. Schroniska, w których panuje przepełnienie,  nie są w stanie zapewnić każdej rasie wszystkiego czego potrzebuje, a tym samym psy smutnieją, podupadają na zdrowiu. Jamniki fatalnie znoszą pobyt w zamkniętych kojcach, bardzo źle znoszą niskie temperatury.

 • sterylizacji suczek i kastracji psów, aby nie dopuścić do niechcianych ciąż, zwiększania populacji psów nierasowych (tj. nierodowodowych), a tym samym  redukując ryzyko potencjalnego wzrostu liczby bezdomnych jamników lub ich trafienia do pseudohodowli

 • publikowaniu w mediach informacji o bezdomnych jamnikach, ich ogłaszaniu, w celu zachęcania do ich adopcji, a także zwiększaniu świadomości o liczbie porzuconych psów, oczekujących na nowy dom

 • poszukiwaniu domów tymczasowych dla podopiecznych Fundacji, które oczekują na nowe, dobre i stałe domy,

 • poszukiwaniu domów stałych, w których nasi podopieczni otrzymają miłość, opiekę i poczucie bezpieczeństwa na dobre i na złe,

 • socjalizowaniu tych psów, które utraciwszy kontakt z człowiekiem zatarły wiele pozytywnych zachowań i nie miałyby szans na adopcję. Dzięki pracy wolontariuszy odbudowują swoje zaufanie do ludzi, uczą się podstawowych zasad psiego wychowania i wielu form zabawy

 • propagowaniu idei sterylizacji, kastracji i odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami

 • prowadzeniu edukacji na temat opieki nad tą szczególną rasą psów oraz zapobiegania jej bezdomności poprzez organizowanie akcji informacyjnych

 • zbieraniu środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką nad jamnikami będącymi podopiecznymi Fundacji oraz poszukiwaniu sponsorów, którzy wsparliby działania podejmowane przez Fundację.

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
89 1050 1070 1000 0023 6437 4286

SWIFT: INGBPLPW
Fundacja Jamniki Niczyje
ul Łagodna 85/4
43-300 Bielsko Biała

Logowanie